Niazgah نیازگاه
رئیس انجمن تولیدكننـدگان محصولات دخانی:

گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد

گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد

نیازگاه: رییس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه مالیات نخی در قدم اول به ضرر تولید داخل با نشان های ایرانی است، اظهار داشت که گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد، اما اگر سازمان امور مالیاتی یک گزارش منسجم از میزان مالیات پرداختی صنعت دخانیات در بخش های مختلف جمع آوری کند، رقم آن حداقل شش برابر رقم پیش بینی شده در بودجه است.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، بر مبنای لایحه بودجه از آغاز سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان بعنوان مالیات دریافت می شود.
این در شرایطی است که از ۱۳ دیماه سال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در چارچوب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همینطور مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد. البته چند روز پس از اجرای این قانون، اخباری در خصوص تصویب مالیات نخی سیگار در در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر گردید که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت و در نهایت اجرا نشد.
مبحث مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام نموده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و اعتقاد دارد افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می شود.
رشد تولید سیگار؛ افت تنباکو
محمدرضا تاجدار در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در ۹ ماهه سال جاری بیشتر از ۵۲ میلیارد نخ سیگار ساخته شده که نسبت به تولید ۴۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است. اما تولید تنباکوی معسل در همین مدت ۳۱۰۰ تن بوده که نسبت به تولید ۳۵۰۰ تن در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.
تاجدار با اشاره به اینکه قانون جدید مالیات ارزش افزوده که از دیماه سال قبل اجرایی شد، تجمیع همه مالیات ها همچون قانون مالیات ارزش افزوده آزمایشی، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم و مالیات نخی بود، اظهار داشت: قرار شد هر سال پنج واحد درصد به قانون یاد شده اضافه شود تا سقف مالیات تولیدات داخلی با نشان های ایرانی به ۵۵ و تولیدات داخلی با نشان های بین المللی به ۹۰ و وادراتی ها به ۱۲۰ درصد برسد. این قانون با تجمیع عوارض و مالیات ابلاغ گردید و باید یک سال پس از اجرا، یعنی دیماه سال جاری پنج واحد درصد به آن اضافه می شد اما کمتر از سه ماه بعد و از آغاز سال ۱۴۰۱ پنج واحد درصد به آن افزوده شد.
ازاین رو به قول وی امسال مالیات تولیدات داخلی با نشان های ایرانی ۳۰ درصد و تولیدات داخلی با نشان های بین المللی ۴۵ درصد بود و در سال آینده این دو رقم به ۳۵ و ۵۰ درصد خواهد رسید. به عبارت دقیق تر قبلا در معامله از لایه تولیدکننده به عمده فروش، مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصد بود. یعنی عامل توزیع کشوری که کالا را از تولیدکننده می خرید، در زمان فروش آن به عامل استانی باید ۱۵ درصد از سود خویش را مالیات پرداخت می کرد، ولی اکنون این رقم به ۴۰ و در سال بعد به ۴۵ درصد رسیده است.
گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد
تاجدار با اشاره به اینکه صنعت دخانیات از حوزه تولید تا مصرف مالیات سنگینی پرداخت می کند، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد اینست که سازمان امور مالیاتی نمی تواند گزارش صحیحی از میزان مالیات پرداختی صنعت استخراج کند. در بودجه سالجاری سقف مالیات پیشبینی شده در بودجه برای صنعت دخانیات ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالیکه صنعت حدود شش برابر این رقم مالیات پرداخت می کند.
رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات دخاتی با اشاره به اینکه اگر سازمان امور مالیاتی یک گزارش منسجم از میزان مالیات پرداختی صنعت دخانیات در قسمت مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد شرکت ها در انتهای سال و مالیات توزیع کننده ها جمع آوری کند، رقم آن حداقل شش برابر رقم پیشبینی شده در بودجه است، اظهار نمود: ازاین رو مشکل اینجاست که گزارش کامل و درستی در اختیار نهادهای تصمیم ساز قرار نمی گیرد. وزارت بهداشت هم می گوید در گزارشی که از سازمان امور مالیاتی دارد، رقم مالیات دخانیات کمتر از ۱۵ درصد قیمت خرده فروشی است و در نتیجه در حوزه عملکرد و مقایسه در محدوده قرمز ارزیابی سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. ازاین رو وزارت بهداشت در این رابطه مورد انتقاد است و کارت قرمز می گیرد، اما طبق ادعای صنعت بیشتر از ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات پرداخت می کند و اگر سایر مالیات های پرداختی با این عدد جمع شود رقم به بیشتر از ۵۰ درصد می رسد. در این شرایط نه تنها در محدوده قرمز نخواهیم بود، بلکه در رنگ بندی سازمان بهداشت جهانی در محدوده سبز قرار می گیریم.
مالیات نخی به ضرر نشان های ایرانی است
تاجدار در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن برای تولیدات با نشان ایرانی و یک میلیون تومانی در هر کارتن با نشان بین المللی در لایحه دولت برای دریافت مالیات نخی علاوه بر مالیات های یاد شده قبلی در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده، ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مورد دریافت نظرات انجمن های تخصصی، اظهار داشت: این پیشنهاد در صورت اجرا به ضرر تولیدکننده داخلی است، چون که قیمت پایه هر کارتن از سیگارهای داخلی حداکثر سه میلیون تومان است، اما برای نشان های بین المللی تا ۱۲ میلیون تومان هم می رسد. قیمت فروش سیگار جمع قیمت پایه با مالیات بر ارزش افزوده و حق انحصار است. مالیات ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن نشان های ایرانی معادل یک ششم قیمت، اما برای سیگارهای بین المللی مالیات یک میلیون تومانی در هر کارتن معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد بود. ازاین رو مالیات نخی در قدم اول به ضرر تولید داخل با نشان های ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وصول مالیات جدید برای زمانی است که اقدام جدید در جهت مناسب سازی فضای فعالیت انجام شده باشد، اظهار داشت: در این زمان اقدام خاص و جدیدی در جهت کنترل مرزها، مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، کنترل ترانزیت و توافق دو جانبه با کشورهای اطراف برای پیشگیری از قاچاق انجام نشده که منجر به کاهش قاچاق شود. اگر اقداماتی در جهت کاهش قاچاق انجام شده بود، می توانستیم استدلال نماییم افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف خواهد شد. اما در شرایطی که سیگار قاچاق بدون پرداخت عوارض و مالیات وارد کشور می شود، افزایش بی رویه مالیات، بازار را در اختیار سیگار قاچاق قرار می دهد.
به قول رئیس انجمن محصولات دخانی نه تنها برای کاهش قاچاق اقدامی صورت نگرفته بلکه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ که در ارتباط با ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه است، مشکلات زیادی برای آنها بوجود آورده است. سامانه یک روز در بین قطع است و وقتی هم که ثبت می شود خرده فروش که لایه آخر است در سامانه اطلاعات را تایید نکرده و می گوید خرید نمی نماید. در همین شرایط برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قانونی پرونده تعزیرات تشکیل و با فعالین قانونی برخورد می شود.
وی با اشاره به اینکه در سالجاری، جز ماه های اخیر، وضعیت تأمین مواد اولیه بهتر از سالهای قبل بود که اثر آن در رشد تولید هم مشخص بود، خاطرنشان کرد: ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز هم با مالیات نخی سیگار مخالف است، چون که فاصله قیمت سیگارهای قاچاق با مشابه داخلی زیاد می شود و شرایط برای ورود کالای قاچاق فراهم می شود. یک قانون دائمی با تعیین افزایش سالانه وضع شده که امیدواریم مبنای قوانین بودجه و توسعه باشد تا تکلیف تولیدکنندگان هم مشخص باشد.1401/10/28
15:13:21
5.0 / 5
119
تگهای خبر: افزایش , بازار , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی