Niazgah نیازگاه
حزب ندای ایرانیان:

جهش تولید در گرو اتخاذ سیاست های مناسب مالی و حركت سرمایه است

جهش تولید در گرو اتخاذ سیاست های مناسب مالی و حركت سرمایه است

به گزارش نیازگاه حزب ندای ایرانیان با ارائه 5 سیاست پیشنهادی برای جهش تولید، در اطلاعیه ای اعلام داشت: پیشنهاد ما برای جهش تولید اتخاذ سیاست های مناسب برای تقویت بازارهای مالی و افزایش حركت سرمایه در اقتصاد است.


به گزارش روابط عمومی حزب ندای ایرانیان، در بیانیه روز دوشنبه حزب ندای ایرانیان آمده است: سال ۹۸ با تمام سختی هایش به انتها رسید و امروز كشور درگیر بحرانی بی مثال یعنی ویروس كرونا شده است. این بیماری مهلك كه اقتصاد جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است توانایی بسیار بالایی در كوچك سازی اقتصاد كشورها دارد.
این بیانیه اضافه كرد: ما معتقدیم به همان اندازه كه اقدامات مبارزه با این بیماری و وجود مدیریتی قدرتمند برای رفع این بحران اهمیت بسیار بالایی دارد، مدیریت صحیح دوران پساكرونایی نیز باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. كرونا به عقیده كارشناسان همیشگی نیست ولی باید در نظر داشت كه بدون وجود سیاست گذاری های صحیح شاید اثرات منفی آن بر اقتصاد و... همیشگی شود.
حزب ندای ایرانیان اشاره كرد: بپذیریم یا نه تروریسم اقتصادی آمریكا مقابل ملت بزرگ ایران با تحریم های ناجوانمردانه و فشار بر خریداران نفت ایران حتی در شرایط بحرانی موجود، بر اقتصاد كشور اثر منفی گذاشته است؛ اما می توانیم با برنامه ای منسجم و اتحاد ملی از میزان این اثر تا حد بسیار زیادی كم نماییم.
این بیانیه اشاره كرد: البته كه نمی توان اقتصاد را تنها محدود به مرزهای خود كرد و ارتباطات تجاری و بین المللی را فاقد ارزش دانست كه این عین بی خردی است اما ما معتقدیم كه عدم توجه به تولید و ایجاد مزیت نسبی در آن در سال های قبل و سوء مدیریت در سطح كلان و همین طور نامناسب بودن فضای كسب و كار میزان تأثیر تحریم ها را افزایش داده است و كشور را در جنگ اقتصادی بی دفاع ساخته است. ما شرایط موجود را معلول نگرش سطحی گذشته نسبت به مشكلات ساختاری اقتصاد كشور می دانیم و همگان را دعوت به اتخاذ روشی جدید در آینده در مقابله با آن می نماییم.
این تشكل اصلاح طلب افزود: سالی كه توسط رهبر انقلاب سال جهش تولید نام گرفت، حزب ندای ایرانیان را بر آن داشت تا سیاست های مطلوب و مورد نظر خودرا برای دستیابی به این هدف مهم ارائه نمایند.
این بیانیه عنوان كرد: نخست بودجه؛ نقشه راه توسعه و برنامه یك سال اقتصاد كشور است كه باید گامی در راه اهداف برنامه های كلان توسعه باشد. نقد اصلی به لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی عدم تحقق درآمدهای آن و افزایش هزینه های جاری نسبت به هزینه های عمرانی است كه موجب می شود در آینده دستیابی به اهداف توسعه ای برای كشور را سخت تر كند.
حزب ندای ایرانیان اضافه كرد: افزایش فشار تحریم های غیرقانونی آمریكا از سویی و اثر شیوع بیماری كرونا از طرف دیگر شرایط را نسبت به ماه های قبل نیز برای اقتصاد ایران دشوارتر كرده است. در شرایط جدید با كاهش تقاضای كل و ركود اقتصاد جهانی و امتناع كشورهای دنیا از داد و ستد و خرید نفت ایران، درآمدهای سرمایه ای (درآمد حاصل از فروش نفت) كشور را كاهش داده است و سیاست ناگزیر فاصله گذاری اجتماعی و ادامه تعویق فعالیت بنگاه های اقتصادی جهت پیش گیری از شیوع ویروس كرونا و ركود حاصل از آن سبب كاهش درآمدهای جاری (مالیات) شده است.
این بیانیه اشاره كرد: از طرفی نیاز كشور به افزایش هزینه در بخش های بهداشت و درمان و پشتیبانی از دهك های پایین و مشاغل لطمه پذیر سبب افزایش هزینه های جاری می گردد. مسائلی كه تنگناهای بودجه ۹۹ را بیشتر می كند.
حزب ندای ایرانیان تصریح كرد: معتقدیم كه در شرایط موجود این كسری بودجه می تواند تمام اقدامات مثبت دولت را خنثی كند. بهترین راه تغییر نگرش اقتصادی و جایگزینی حركت نقدینگی به سمت تولید (به جای سیاست خطا و آزموده شده خلق نقدینگی كه می تواند تبعات تورمی سنگینی به كشور تحمیل كند) است. پیشنهاد ما اتخاذ سیاست های مناسب برای تقویت بازارهای مالی و افزایش حركت سرمایه در اقتصاد است.
این بیانیه اضافه كرد: بخش های دولتی و حاكمیتی می توانند با ارائه شركت های بزرگ زیرمجموعه خود بوسیله بورس و بازار سرمایه به مردم اولاً نیازهای مالی آنها را تامین كنند و گامی در راه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بردارند و ثانیا از رفتن نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و ارز كه موجب بالا رفتن نرخ تورم می شود، جلوگیری كند.
حزب ندای ایرانیان بیان كرد: دوم، دولت نزدیك بین، فردا را مبهم می بیند. ما به رونق و جهش تولید به صورت یك فرآیند نگاه می نماییم و نه یك پروژه، به عبارتی هرآنچه كه امروز برداشت می نماییم را درگذشته كاشته ایم. تنها با اتخاذ سیاست های اصولی و علمی می توان جلوی تبدیل چالش ها به بحران را گرفت. انحراف از اجرای برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ مؤید این مهمست.
این بیانیه اشاره كرد: معتقدیم بررسی عملكرد دولت ها در غالب تناسب آنها با برنامه های توسعه بهترین نوع بررسی است. عدم پایبندی به برنامه ها به بهانه بروز بحران های اقتصادی خود نشان از ضعف برنامه ریزی دارد. ما زمان حال را بعنوان آینده گذشته ای كه باید برایش برنامه ریزی می كردیم غیرقابل تغییر دانسته و مهم ترین وظیفه مدیران كشور را پایبندی به آینده می دانیم و خواهان در اولویت قرار گرفتن آینده نگری در برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا می باشیم.
حزب ندای ایرانیان اشاره كرد: لازم است باتوجه به عدم تحقق و فاصله گرفتن كشور از اهداف برنامه ۱۴۰۴ و سند توسعه كشور، نظام تدبیر كشور با درس گیری از تجربه سال های اخیر باز تعریف جدیدی از برنامه های توسعه و چشم انداز آینده داشته باشند و سازوكارهای مرحله ای برای سنجش حضور در راه ایجاد و گزارش شفاف آنرا بطور مرتب به مردم ارائه نمایند.
این بیانیه اشاره كرد: سوم، نقش دولت در رونق و جهش تولید چیست؟ تاریخ نشانگر عواقب رونق كاذب به وجود آمده توسط دولت هاست. رونقی كه بواسطه افزایش كسری بودجه دولت به وجود آمده باشد و نه با افزایش پیوسته ظرفیت تولید، پایدار نبوده و سبب تورم خواهد شد و در كشور ما كه این افزایش مخارج از محل درآمدهای نفتی جبران می شود نتیجه آن تورم ركودی است. رونق تولید در شرایطی پایدار و مثمرثمر خواهد بود كه به وسیله مردم و بخش خصوصی واقعی ایجاد شود.
حزب ندای ایرانیان افزود: دخالت های مداوم دولت در اقتصاد بمنظور بهبود شرایط اقتصادی به اشكال مختلفی مانند وضع تعرفه های غیركارشناسی، تعیین قیمت های دستوری و استفاده از نظام ارزی چندنرخی، نه فقط سبب بهبود وضعیت اقتصادی نشده است بلكه اقتصاد را هرچه بیشتر از محور طبیعی خود دور ساخته و سیاست های پدر مأبانه دولت در قبال اقتصاد اجازه شكوفایی استعدادها و اشتغال مؤثر را به بخش خصوصی نمی دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است: باید در نظر داشت كه عامل تامین مالی یكی از شروط لازم برای رونق تولید است و شرط كافی نیست. بدون افزایش بهره وری تولید و ایجاد مزیت رقابتی، سیاست های حمایتی دولت از تولید بی نتیجه مانده و تنها تأثیرات تورمی آن گریبان اقتصاد را خواهد گرفت؛ اما افزایش بهره وری هم به صورت دستوری امكان پذیر نیست.
حزب ندای ایرانیان اشاره كرد: این مهم تنها با ایجاد بازارهایی با مكانیسم رقابت سالم و دولت حافظ رقابت (نه بازیگر رقیب بخش مردمی) به وجود می آید كه هم اكنون با وجود انحصارهای چندجانبه و حتی در بعضی مواقع یك جانبه دور از دسترس به نظر می رسد. ما نقش دولت را در جهش تولید محافظ رقابت پویا و مقابل انحصار می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد یكی از مهم ترین عوامل آن است.
این بیانیه اشاره كرد: چهارم، روابط تجاری با دنیا لازمه جهش تولید است. بر این باوریم كه تفاوت قائل شدن میان درون و بیرون اقتصاد امری اشتباه و گمراه كننده است. تنها مفهوم ثابت و قابل اتكا مفهوم منافع ملی ایران است و تمامی روابط بین الملل نیز باید بر طبق نیل به این مفهوم تنظیم شود. در هیچ نظریه ای در علم اقتصاد نمی توان یافت كه ایجاد رونق اقتصادی بدون توجه به تجارت بین المللی ممكن باشد.
حزب ندای ایرانیان اضافه كرد: پس ما معتقدیم یكی از اولویت های مهم دولت باید تنظیم باردیگر و بهبود روابط بین الملل در قالب منافع ملی باشد. یكی از مهم ترین لازمه های رونق و جهش تولید، افزایش ورود سرمایه خارجی به اقتصاد است. باید در نظر داشت كه نگاه مؤثر در این عرصه شامل روابط كارآمد بین المللی و وجود زیرساخت های لازم است.
این بیانیه تصریح كرد: بازار سرمایه بعنوان میزبان اصلی سرمایه های ورودی باید شرایط لازم برای این مهم را داشته باشد و همچون مهم ترین این شرایط وجود ابزارهای مالی مناسب برای حركت سرمایه است. افزایش سهم كالای ایرانی از بازارهای منطقه ای نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. عمق راهبردی بدون نفوذ اقتصادی ارزش خودرا از دست می دهد.
حزب ندای ایرانیان افزود: باید بتوانیم تولید را بهینه نماییم تا كالاهای ایرانی توانایی رقابت در منطقه را داشته باشند و این خود بدون مراوده علمی فناوری در سطح بین الملل و همین طور افزایش بهره وری بروكراسی در كشور ممكن نخواهد بود. باید در نظر گرفت بدون وجود تقاضای مؤثر و بازار، چرخه تولید پایدار نخواهد بود.
این بیانیه اشاره كرد: باتوجه به ظرفیت بازار كشورهای منطقه ای با وجود اشتراكات زبانی - فرهنگی و هم جواری مرزی، دولت می تواند به وسیله تسهیل روند صادرات و حتی وضع معافیت های مالیاتی مؤثر و همین طور اعمال سیاست های مشوق صادراتی، بخش خصوصی را به استفاده از این فرصت اقتصادی ترغیب كند. این امر موجب ورود كالای ایرانی به رقابت های منطقه ای و بهبود كیفیت تولید خواهد شد.
حزب ندای ایرانیان عنوان كرد: پنجم، رونق تولید ثمره ایجاد، انباشت و افزایش بهره وری سرمایه است. ما معتقدیم كه رویكرد موجود، مناسب این امر نبوده و در صورت استمرار آن بحران اقتصادی عمیق تر خواهد شد. در سال های اخیر سرمایه اجتماعی كه اعتماد میان مردم و دولت می باشد، با تضعیف گسترده روبرو بوده است. بدون وجود انباشت مناسب سرمایه اجتماعی، سیاست های پولی و مالی دولت و تغییرات اقتصادی تأثیر خودرا از دست می دهند، همانطور كه نمونه هایی از آنرا در افزایش قیمت بنزین مشاهده كردیم.
این بیانیه اشاره كرد: شفافیت سیاسی- اقتصادی و ایجاد گفتمان صادقانه میان دولت و مردم و همین طور ایجاد شرایط مناسب برای مشاركت اقتصادی افراد با تمام تفكرهای سیاسی اجتماعی، تنها راه جبران این سرمایه از دست رفته است. سرمایه مهمی كه باید نگاه ویژه ای به آن داشت سرمایه انسانی است به شكلی كه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: "مهم ترین ظرفیت امیدبخش كشور، نیروی انسانی مستعد و كارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است".
حزب ندای ایرانیان اضافه كرد: ایران با رتبه دهم تحصیلات تكمیلی در جهان، یكی از بالاترین میزان خروج سرمایه انسانی در جهان را داراست. به عبارتی در حوزه سرمایه انسانی ما در تولید و انباشت آن عملكرد خوبی داریم اما در ایجاد شرایط مناسب برای بهره وری این سرمایه بدترین عملكرد را داشته ایم. تبعات این اتفاق در آینده ای نه چندان دور قابل رؤیت خواهد بود.
این بیانیه اشاره كرد: بدین سبب قبل از آن كه دیر شود به جوانان توانمند خود اعتماد نماییم و به نیازهای آنها گوش فرا دهیم. همچون مهم ترین دلیلهای این معضل عدم تطابق مهارت در عرضه و تقاضای نیروی انسانی است كه با همگام سازی صنعت و دانشگاه ها قابل رفع خواهد بود.
حزب ندای ایرانیان در كلامی با ملت ایران اشاره كرد: توسعه قبل از آن كه در زیرساخت ها و صنعت ایجاد شود، در اذهان شما شكل می گیرد. كرونا این میهمان ناخوانده شرایط را بیش از پیش سخت كرده است، اما باید در نظر داشت كه دوران بعد از كرونایی نیز وجود دارد. تاریخ شاهد دستاوردهای بزرگ و استقامت شما بوده و خواهد بود.
این بیانیه اشاره كرد: نمی توان از دولتی كه مسئولیت ایجاد اشتغال، رونق تولید، پرداخت یارانه و... را بر عهده دارد انتظار كاهش تأثیر در اقتصاد داشت و تا زمانی كه دولتی بزرگ با هزینه های بزرگ وجود داشته باشد، فرصت شكوفایی كسب وكارهای كوچك و استعدادهای نهفته به صورت بهینه وجود نخواهد داشت. با اعتماد بیشتر و كمك به یكدیگر سرمایه اجتماعی را بازگردانیم و با قدرتی كه بارها وجود آنرا به جهانیان اثبات نموده ایم، با گفتمانی سازنده مسئولیت های مدنی و اقتصادی خودرا افزایش دهیم.
منبع:

1399/02/01
23:46:49
5.0 / 5
3219
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی