Niazgah نیازگاه

وزارت بهداشت حق بیمه ها را كجا خرج می كند؟

وزارت بهداشت حق بیمه ها را كجا خرج می كند؟

نیازگاه: اختلاف بین آمارهای سازمان پزشكی قانونی با برآوردهای وزارت بهداشت از تعداد مصدومین در پارسال سبب شده ابهامات زیادی در ارتباط با هزینه كرد منابع بیمه ها نزد وزارت بهداشت به وجود بیاید؛ این در شرایطی است كه مدیركل توسعه مدیریت ریسك بیمه مركزی باز از عدم امكان استنتاجی منطقی از گزارش ارسالی توسط وزارت بهداشت می گوید.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، شركت های بیمه برمبنای تكلیفی كه در ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال ۱۳۹۳ هر ساله ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه داری كل كشور واریز می كنند. این مبلغ برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت نمایش خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان به وزارت بهداشت اختصاص می یابد، در عوض این وزراتخانه هم هر شش ماه موظف به نمایش گزارشی درباره نحوه هزینه این عوارض است.

۱۰ درصد از حق بیمه های شخص ثالث در جیب وزارت بهداشت
بر همین مبنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك دفعه به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش كند و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران هم طبق قانون مسئول حسن اجرای این قانون است.
همانطور كه در این قانون به صراحت ذكر شده است وزارت بهداشت تنها بخشی از هزینه های درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را از محل ۱۰ درصد عوارض دریافتی از حق بیمه شخص ثالث تامین می كند. برمبنای قانون این منابع هر سه ماه یكبار بین دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور توزیع میگردد. به جهت اینكه بتوان نحوه توزیع و هزینه كرد این منابع را مشخص كرد در قانون به صراحت آمده است كه وزارت بهداشت هر شش ماه یكبار باید گزارش خودرا به بیمه مركزی عرضه نماید.

هر مصدوم در حوادث رانندگی چقدر برای اورژانس هزینه برمی دارد؟
در امتداد اجرای همین قانون در بودجه پارسال مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های خصوصی حدود ۸۱ هزار نفر و مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان های دولتی و اورژانس و دانشگاه های علوم پزشكی یك میلیون و ۲۶۸ هزار نفر پیش بینی شده اند و برای هر نفر هم حدود یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه پیش بینی شده است.


جدول برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۱۳۹۶
بر همین مبنا صنعت بیمه پارسال بیشتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای كمك به مصدومان حوادث رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت كرده است و این رقم امسال با افزایشی ۷۰۰ میلیاردی به حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اما مساله این است كه آیا واقعا همه این مبالغ دریافتی از بیمه ها صرف مصدومینی میگردد كه مطابق برآوردهای وزارت بهداشت در بودجه پارسال حدود یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده اند؟
به زعم كارشناسان صنعت بیمه پاسخ به سوال بالا را می توان از روی آمارهای انتشار یافته توسط سازمان پزشكی قانونی (جدول زیر) از مصدومین و فوتی های حوادث رانندگی (كه جامعه هدف همان ۱۰ درصد پرداختی از طرف بیمه ها است) منفی دانست. در این آمارها مجموع تعداد مصدومین و فوتی های حوادث رانندگی حدود ۳۵۰ هزار نفر است كه فاصله بسیار زیادی با اعداد پیش بینی شده از جانب وزارت بهداشت (یك میلیون و ۳۵۰ هزار نفر) در بودجه همین سال دارد.


جدول آمار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۶
با این وجود پاسخ همه این ابهامات را زمانی می توان به صورت واضح داد كه گزارش عملكرد و هزینه كرد وزارت بهداشت با جزئیات كامل آن در اختیار رسانه ها قرار بگیرد تا معلوم شود كه مبالغ دریافتی از بیمه ها دقیقا در چه حوزه هایی هزینه شده است. اهمیت مساله در واقع نه برای شركت های بیمه كه برای مردم است، چراكه این مساله ای بدیهی است كه شركت های بیمه با افزایش هزینه های خود بار هزینه ها را از راه گران كردن بیمه نامه ها روی دوش مردم می گذارند و در نهایت حاشیه سود خودرا حفظ می كنند.

از گزارش های وزارت بهداشت نمی توانیم استنتاجی منطقی داشته باشیم!
در ارتباط با همین ابهامات در مورد گزارش هزینه كرد وزارت بهداشت از سهم شركت های بیمه در درمان مصدومین و علت عدم انتشار آن گفتگویی با مدیركل توسعه مدیریت ریسك بیمه مركزی داشته ایم. محمود اسعدی سامانی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه چند سالی است كه گزارش هایی كه از وزارت بهداشت به دست ما می رسد؛ به گونه ای نیست كه بتوان از آن استنتاجی منطقی داشت، اظهار نمود: به همین جهت درخواست كردیم تا آخرین گزارشی كه وزارت بهداشت از آمار هزینه كرد منابع دریافتی از بیمه ها داشته است را در چارچوب فرمتی كه ما تعیین كرده ایم (exel) برایمان بفرستد. این وزارت تابحال سه مرتبه برای ما گزارش ارسال كرده است كه بسیار كلی هستند و امكان اینكه بتواینم استنتاجی منطقی از آنها داشته باشیم وجود ندارد.
او افزود: در گزارش های وزارت بهداشت مثلا بابت هر دانشگاه علوم پزشكی یا مراكز درمانی دو شاخص اطلاعاتی كلی در اختیار ما قرار می دهند در حالیكه ما اطلاعی از جزئیات آن شاخص ها یا آمارهای آنها نداریم و نمی دانیم كه در برای مثال در یك شهرستان چند مركز درمانی تحت پوشش یك دانشگاه علوم پزشكی وجود دارد. اطلاعات مربوط به هر كدام از این شهرستان ها هم تنها به صورت تجمیعی آمده و فقط حجم كلی هزینه هایی را كه بابت مصدومین پرداخت شده است به ما اعلام شده است.
مدیركل توسعه مدیریت ریسك بیمه مركزی، با اشاره به ارسال نامه ای از طرف بیمه مركزی به وزارت بهداشت علت ارسال این نامه را دریافت اطلاعات واضح و با جزئیات در چارچوب یك جدول اظهار نمود و اظهار داشت: وزارت بهداشت در گزارش خود نگفته است كه تعداد مصدومین چقدر بوده است بلكه فقط اشاره شده است كه جمع كل هزینه ها چقدر است یا تعداد كل پرونده های تشكیل شده چقدر بوده است.

سه میلیون و ۷۵۵ هزار تومان هزینه اورژانس برای هر مصدوم حوادث رانندگی!
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، برمبنای آمارهایی كه بیمه مركزی نمایش كرده است، حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در پارسال ۱۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان بوده است كه طبق قانون باید ۱۰ درصد آن یعنی ۱۲۶۱ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان به وزارت بهداشت واریز شود.
با عنایت به اینكه طبق آمار سازمان پزشكی قانونی كشور پارسال ۳۳۵ هزار و ۹۹۵ نفر در حوادث جاده ای مصدوم شده اند، سرانه هر مصدوم از محل واریزی بیمه ها سه میلیون و ۷۵۵ هزار تومان میگردد. این در شرایطی است كه رشته بیمه شخص ثالث جزو رشته های زیان ده در صنعت بیمه شمرده می شود و ضریب خسارت در این رشته به ۹۳.۱ می رسد.
در ردیف هایی از پیوست شماره چهار بودجه سال ۱۳۹۶ رقم مصدومان تا یك میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش بینی شده كه برای درمان هر مصدوم هم یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است؛ این در حالیكه آمار پزشكی قانونی حكایت از تنها ۳۵۰ هزار نفر مصدوم و فوتی دارد. بر این اساس اگر آمار پزشكی قانونی ملاك قرار گیرد تنها یك سوم از عوارض دریافتی از بیمه ها صرف مداوای مصدومین یا انتقال فوتی ها به بیمارستان شده است.
اهمیت گزارش ارسالی از وزارت بهداشت به بیمه مركزی باز دقیقا در همین جا است؛ چونكه تعداد مصدومین سوانح رانندگی در برآورد سهم پرداختی از طرف شركت هایی بیمه اهمیت دارد. اینكه هزینه واقعی برای درمان هر فرد مصدوم چقدر است یا چه میزان از هزینه درمان مصدومان از ۱۰ درصد عوارض تامین میگردد یا نقش بیمه های پایه درمان در معالجه مصدومان سوانح جاده ای تا چه اندازه است تنها با مطالعه گزارش عملكرد بیمه ها قابل پاسخگویی است.

زیان دهی بیمه های شخص ثالث برای شركت های بیمه
رشته بیمه شخص ثالث همانطور كه در سالنامه آماری بیمه مركزی در سال ۱۳۹۶ مشخص است (جدول زیر) در صنعت بیمه از ضریب خسارت بالایی برخوردار می باشد به صورتی كه می توان گفت نتیجه عملیات مالی این رشته در صنعت بیمه زیان ده است. علت اصلی بالا بودن ضریب خسارت رشته شخص ثالث، خسارت های پرداختی سنگین (اعم از بدنی و مالی) خصوصاً بابت دیه فوت، جرح و نقص عضو افراد كشته شده یا مصدوم در حوادث رانندگی به موازات افزایش سالانه مبلغ دیه است.
جدول آمار بیمه شخص ثالث و مازاد در سال ۱۳۹۶
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، برمبنای قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همین طور در راه اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
فرشاد میخك بیرانوند؛ خبرنگار ایسنا


1397/10/11
15:21:00
5.0 / 5
4491
تگهای خبر: آموزش , افزایش , بودجه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی