Niazgah نیازگاه

جایگاه لرزان روابط عمومی درخراسان شمالی از اطلاع رسانی تا تبلیغات چی

جایگاه لرزان روابط عمومی درخراسان شمالی از اطلاع رسانی تا تبلیغات چی

کمبود نیروی انسانی، ضعف امکانات سخت افزاری، نبود اعتبار مستقل و کمبود تامین تجهیزات سبب شده تا روابط عمومی های ادارات خراسان شمالی نتوانند آنگونه که باید رسالت خودرا انجام دهند.


به گزارش نیازگاه به نقل از ایرنا، با توجه به این که در تعریف کارشناسی از روابط روابط عمومی دستگاه های اجرائی به گوش شنوا و چشم بینای ادارات نام برده می شود که می توانند با کارآمدی، تهدیدهای بیرونی را با امکانات درون سازمانی به فرصت تبدیل کنند، اما بررسی ها نشان میدهد نبود جایگاه مشخص برای روابط عمومی ها در دستگاههای اجرائی، به کارگیری نیروهای غیر متخصص در این عرصه موجب شد تا از روابط عمومی در سازمان ها بعنوان به به و چه چه گوی و به صورتی بوقچی مدیران در ادارات تعبیر شود.
جایگاه روابط عمومی در حد تبلیغات چی
عدم تبیین درست جایگاه روابط عمومی در سازمان و ادارات در استان خراسان شمالی همانند خیلی از استان های کشور و حتی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی سبب شد تا کمتر مدیر روابط عمومی به دنبال لطمه شناسی درون و ببرون سازمانی، کارکرد دستگاههای اجرائی متبوع خود باشند و حتی آنهایی که نسبت تا حدودی متخصص این حوزه هستند نیز با گرفتار شدن در قالب فرا قانونی نتوانند وظایف خودرا به درستی انجام دهند.
این روزها کار خیلی از مدیران روابط عمومی در استان خراسان شمالی بیشتر مناسبی و نصب پوسترهای تبلیغاتی برای افتتاح و یا کلنگ زنی پروژه ها خلاصه می شود و بیشترین کارکردی هم اگر از این جایگاه و مدیرش درخواست می شود، هماهنگی خبرنگاران و رسانه ها برای پوشش اخبار مناسبتی است و تبیین چنین درخواستی جایگاه روابط عمومی را به تبلیغاتی چی در ادارات کم کرد.
مسوول روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: جایگاه تخصصی از روابط عمومی در چارت اداری سازمان ها و ادارات کل دستگاههای اجرائی در قد و قواره سایر حوزه های تخصصی پیش بینی نشد و این پروسه سبب شد تا روابط عمومی ها در سازمان و دوایر دولتی جایگاه تعریف شده ای نداشته باشند و کارکردشان نیز نه از طرف مدیران و نه مردم دیده نمی گردد.
محسن آگاهی ضعف جایگاهی را دلیل اصلی ناکارآمدی روابط عمومی ها در دستگاههای اجرائی دانست و مشکل اصلی این جایگاه را ناشی از بی توجهی مدیران این دستگاهها به جایگاه و کارکرد تاثیر گذار روابط عمومی دانست.
عضو شورای روابط عمومی ادارات دولتی استان خراسان شمالی اشاره کرد: در وضعیت فعلی به سبب نبود جایگاه تخصصی برای روابط عمومی ها در سازمان و ادارات دولتی در این خطه شمالشرق کشور همانند خیلی از استان های دیگر سبب شد تا به قولی مدیران روابط عمومی گرفتار لکنت در بیان دستاوردهای سازمانی و پاسخگویی به برخی انتقادات بیرون سازمانی گرفتار شوند و نتوانند به درستی از حقوق ارباب رجوع و سازمان دفاع کنند.
آگاهی اظهارداشت: روابط عمومی ها فقط نباید تبلیغات چی دستگاههای اداری خود باشند، بلکه اگر نقاط ضعفی از طرف ارباب روجوع و مردم بیان می شود را لطمه شناسی و در اختیار مدیران ارشد سازمانی قرار دهد و به صورتی مشاوره دو جانبه بین مردم و دستگاه متبوع خود باشد که این جایگاه در وضعیت فعلی برای روابط عمومی ها پیش بینی نشده است.
وی با اعلان اینکه بازگشت جایگاه معنوی و علمی روابط عمومی در جامعه لازم است گفت: معتقد هستیم مسئولان روابط عمومی در انجام وظایف خود، مهارت و توانایی مناسب را دارند، در این میان اگر در فعالیت سازمان ها ناتوانی و یا مشکلی مشاهده می شود، علت آنرا باید در مدیران جست و جو کرد.
کمبود نیروی انسانی
مسوول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم در این زمینه اظهار داشت: روابط عمومی یکی از پستهای مهم و اساسی درهر سازمان شمرده می شود، ولی نبود چارت اداری مشخص در نظام اداری برای روابط عمومی ها سبب شد تا نقش و جایگاه آن برای برخی مدیران دستگاههای متبوع نیز مورد توجه قرار نگیرد.
حسن پهلوان چالش اصلی روابط عمومی ها با خبرنگاران و تاخیر در اطلاع رسانی به مخاطب را ناشی از همین نبود جایگاه روابط عمومی در سازمان ها دانست و معتقد است: اگر روابط عمومی در جایگاه تخصصی خود قرار گیرند، به آسانی می توانند اطلاع رسانی در کارکرد دستگاه متبوع خود داشته باشند و پاسخگوی برخی نقاط ضعف و حتی انتقادات غیر منصفانه از طرف رسانه ها نیز باشند.
وی کمبود نیروی انسانی و به روز نبودن روابط عمومی ها را مشکل دیگری بیان کرد که امیدواراست که در قرن ۲۱ حداقل این جایگاه به درستی در دستگاههای اجرائی تببین شود.
چوب بی توجهی مدیران بر تن روابط عمومی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی بی توجهی مدیران دستگاههای اجرائی به جایگاه روابط عمومی را با اهمیت ترین چالش این روزهای این بخش دانست و اظهار داشت: برخی مدیران با جایگاه روابط عمومی ها آشنایی ندارند، هنوز نمی دانند که توانمندی و تقویت روابط عمومی سبب می شود تا مسیر ارتباط با جامعه هدف کوتاه تر و بهتر شود و امر اطلاع رسانی بهتر صورت گیرد.
حامد مسعودی فر گفت: ناآشنایی مدیران با رسالت روابط عمومی، رسانه ها را هم در برقراری ارتباط و امر اطلاع رسانی گرفتار زحمت می کند و این پل ارتباط ایجاد نمی گردد.
وی ناتوانی برخی مدیران روابط عمومی در تبیین جایگاه را نیز کتمان نکرد و اظهارداشت: باید مدیران روابط تلاش خودرا برای توانمند سازی جایگاه در دستگاههای متبوع خود انجام دهند و تمام ضعف ها را به گردن مدیران نیندازند و به هر حال تعدادی از مدیران روابط عمومی نیز در آشنایی خوبی از این جایگاه و تاثیر مثبت آن در دستگاه متبوع خود ندارند.
مسعودی فر اضافه کرد: برای حل مشکلات و ضعف ها در عملکرد روابط عمومی دستگاه های اجرای استانها، روابط عمومی در وزارت خانه ها باید توجه کافی و اشراف به زیرمجموعه داشته باشند، اگر روابط عمومی وزارت خانه ها قوی باشد می تواند جایگاه این پست سازمانی و اهمیت رسالت آنرا به مدیران معرفی نماید.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: داشتن روابط عمومی قوی در وزارت خانه ها سبب می شود تا مشکلات در استانها کاسته شده و جایگاه روابط عمومی ها در ادارات کل ارتقا یابد.
ضعف اطلاع رسانی
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی هم اظهار داشت: وظیفه اصلی روابط عمومی ها اطلاع رسانی دقیق دستاوردها و عملکرد دستگاه متبوع خود و به عبارتی تبیین وظایف دستگاهها به مخاطبان اصلی خود که همان ارباب رجوع و مردم است که ضعف اطلاعاتی مدیران روابط عمومی سبب شد تا حالا در این راستا اقدامی صورت نگیرد.
علی خادمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ناآشنایی روابط عمومی ها به نقش و جایگاه خودشان در ادارات و دستگاههای دولتی باعث شده تا مدیران دستگاهها نیز این جایگاه را بیشتر تبلیغات چی خودشان بدانند و به اطلاع رسانی بعنوان با اهمیت ترین وظیفه روابط عمومی توجهی نمی گردد.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی اضافه کرد: روابط عمومی ها همه در استخدام دولت و دستگاه اجرائی هستند و بدین سبب گاهی در امتداد پشتیبانی از سازمان محل خدمت خود، بر روی تعدادی از مسائل سرپوش می گذارند و از ارائه اطلاعات شفاف و دقیق در رویدادها و موضوعات مختلف به رسانه ها خودداری می کنند اما رسانه ها برای دستیابی به اصل ماجرا و داده های مورد نیازشان از هر طریقی تلاش می کنند.
وی اشاره کرد: در خیلی از موارد رسانه و روابط عمومی در امتداد وظایف ذاتی خود به صورتی در تقابل با یکدیگر قرار دارند هرچند که تعامل و همکاری صمیمانه روابط عمومی با رسانه می تواند به شفافیت اخبار و گزارشات مورد نیاز رسانه ها کمک نماید.
خادمی با اعلان اینکه مدیران روابط عمومی ها غالبا در مقابل اخبار انتقادی رسانه ها از دستگاه اجرائی محل خدمت خود موضع می گیرند و با دادن جوابیه و گاها با رفتارهای تلخ و تهدید آمیز، شکایت از رسانه را مطرح می کنند، اظهار نمود: این درحالی است که یکی از وظایف مهم روابط عمومی، نگاه به عملکرد دستگاه و سیستم از دیدگاه عمومی و کسانی است که با سازمان و یا دستگاه اجرائی سرو کار دارند.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های خراسان شمالی اضافه کرد: مدیر روابط عمومی باید در امتداد رفع مشکلات و موانع مراجعین، راهکارهای لازم را به مدیر دستگاه ارائه کند.
بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرائی در خراسان شمالی دارای مسوول روابط عمومی است.


1400/02/29
23:30:12
5.0 / 5
328
تگهای خبر: دستگاه , دولت , متخصص , مشاوره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی