Niazgah نیازگاه

استارتاپ ویكند، فرصت كارآفرینی یا غفلت از ایده های نو

استارتاپ ویكند، فرصت كارآفرینی یا غفلت از ایده های نو

نیازگاه: ایرنا- رویداد ˮاستارتاپ ویكندˮ در خراسان رضوی معرف هزاران ایده نو و استعدادهای نابی است كه فرصتی برای كارآفرینی و ایجاد كسب و كارهای جدید فراهم می آورد اما بنظر می رسد این رویداد نیازمند حمایت بیشتر است.


استارتاپ ویكند یكی از رویدادهایی است كه بعنوان همایش و رویداد آموزشی، تجربی در دنیا شناخته می شود و اغلب طی دو یا سه روز انتهای هفته برگزار می شود.
در این برنامه شركت كنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارتاپ یا استارتاپ بازها، بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرد هم می آیند تا انتهای هفته ایده یا پروژه هایی را مطرح و آماده نمایند.
سالانه چندین استارتاپ ویكند توسط نهادهای مختلف در خراسان رضوی برگزار و ایده های برتر معرفی می گردند اما بنظر می رسد این رویداد انتظار شركت كنندگان به ویژه صاحبان ایده را آنگونه كه باید برآورده نمی كند.
حامی بزرگ می خواهیم
یكی از صاحبان ایده شركت كننده در استارتاپ ویكندی كه چندی پیش با نام "هم افزایی علم، هنر و صنعت، فرش قرمزی برای ایده های جهانی" در زمینه طراحی المان های عملكردی در محیط های شهری در مشهد انجام شد و رتبه ممتاز را در این رویداد آموزشی به دست آورد، به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این استارتاپ ویكند توسط مركز نوآوری شهرداری مشهد، مركز شتاب دهنده "شتاب ایده" و شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی برگزار شده بود.
سیده مریم مجتبوی اضافه كرد: به عقیده من، استارتاپ ویكند شروع خوبی برای كار استارتاپی است و یك توفان فكری برای افراد مشتاق كسب و كارهای نوین و كسانی كه اخیرا از دانشگاه ها دانش آموخته شده اند و می خواهند ایده پردازی كنند، بوجود می آورد.
وی استارتاپ ویكند را رویداد بسیار جالب دانست و افزود: در این رویداد همه استعدادها مطرح و ایده ها و فكرهای جدید كشف می شود، روابط جدید شكل می گیرد و صاحبان ایده و كسب و كار با یكدیگر آشنا می شوند.
وی اظهار داشت: استارتاپ ویكند محیط مناسبی برای تقویت ایده ها دارد اما اینكه نهاد یا افرادی بخواهند با برگزاری استارتاپ ویكندهای گوناگون رزومه ای برای خود بسازند، اتفاق جالبی نیست.
مجتبوی اضافه كرد: استارتاپ ویكند باید فضایی ایجاد كند كه ایده های خوب شناسایی شوند و همه برای تقویت این ایده دست به دست هم داده و آنرا تبدیل به كسب و كار نمایند.
وی كه خودرا پژوهشگر دوره معماری و دانش آموخته این رشته معرفی نمود گفت: گروه استارتاپی ما كه در این استارتاپ ویكند رتبه به دست آورد، انتظار داشت نهادی به صورت مستقیم و پیوسته از ایده ما دفاع كند تا این ایده به نتیجه برسد اما بعد از این رویداد هیچ نهادی به سراغ ما نیامد.
وی اظهار داشت: اگر مقرر است استارتاپ ویكند برنده ای داشته باشد باید اهتمام شود برگزاركنندگان این رویداد به صورت متداول با صاحبان ایده ای كه برنده شده است، ارتباط برقرار كرده و برای تقویت و به سرانجام رساندن آن ایده، گروه استارتاپی را حمایت كنند.
مجتبوی اضافه كرد: در این استارتاپ چند شتاب دهنده از ایده ما استقبال كردند اما پس از اختتام رویداد دیگر به سراغمان نیامدند.
وی افزود: باید یك نهاد ناظر بر رویداد استارتاپ ویكند وجود داشته باشد كه برگزاركنندگان این رویداد را ملزم به كسب نتیجه نماید، بعنوان مثال آن نهاد ناظر به برگزار كننده استارتاپ ویكند یك سال فرصت دهد تا حداقل در پشتیبانی از دو یا سه گروهی كه برنده استارتاپ ویكند شدند، كار مثبتی انجام دهد تا بتواند مجوز برگزاری استارتاپ ویكند دیگری را دریافت كند.
استارتاپ ویكند، یك درگاه ورود برای ایده هاست
مدیر آی. سی. تی پارك علم و فناوری خراسان و مسوول دبیرخانه استارتاپ های خراسان رضوی نیز اظهار داشت: پارك علم و فناوری خراسان مسئولیت مستقیم برگزاری استارتاپ ویكندها را بر عهده ندارد اما شروع كننده آن در سال ۱۳۹۱ در استان بود.
علی جاهدی اضافه كرد: استارتاپ ویكند در واقع یك درگاه ورود برای صاحبان ایده است و رویدادی نیست كه حتما متولی مشخصی داشته باشد، هر سازمان یا نهادی كه مشتاق استفاده از ظرفیت كارهای نوآورانه برای توسعه ماموریت های خود باشد، می تواند از مدل آموزشی استارتاپ ویكند استفاده نماید.
وی با اشاره به اینكه سالانه بطور میانگین ۱۵ استارتاپ ویكند در خراسان رضوی برگزار می گردد افزود: همانطور كه در نقاط دیگر دنیا مرسوم می باشد، هیچ منعی برای هیچ نهادی در برگزاری استارتاپ ویكند نیست.
وی اظهار داشت: دبیرخانه استارتاپ های خراسان رضوی تلاش نموده است مدل استارتاپ ویكند را در حدی هدایت كند كه برگزاری آن از نظر علمی ناقص نباشد، در این راستا این دبیرخانه به بیشتر از ۸۰ درصد از استارتاپ ویكندهایی كه در استان برگزار شده در زمینه تعمیق محتوای علمی آنها كمك شایانی كرده است.
جاهدی اضافه كرد: در هیچ جای دنیا رویداد استارتاپ ویكند ملزم به ارائه نتیجه ثمربخش برای استارتاپ ها نیست به این معنا كه حتما نباید استارتاپ ویكند ایده ها را به كسب و كار ختم دهد، بلكه استارتاپ ویكند صرفا یك رویداد ترویجی، آموزشی برای استارتاپ هاست.
وی افزود: ورودی استارتاپ ویكند افرادی صاحب ایده های خام مختلف و مستقل از هم هستند كه با مبانی راه اندازی كسب و كار آشنا می شوند و نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت كه حتما اختتام این استارتاپ ویكند، ایجاد كسب و كار باشد.
وی اظهار داشت: صاحبان ایده در رویداد استارتاپ ویكند در یك فرآیند آزمایشگاهی قرار می گیرند كه امكان اهتمام و خطا در آن وجود دارد و آموزش هایی از جنس آموزش در حین اجرا را می آموزند.
جاهدی "استارتاپ ویكند" را یك مدل باارزش دانست و اضافه كرد: كاری كه دبیرخانه استارتاپ های استان طی ۶ ماه آموزش برای ارائه مهارت های كارآفرینی انجام می دهد، بوسیله استارتاپ ویكند در مدت ۵۴ ساعت محقق می شود.
وی تعداد استارتاپ ویكندهایی را كه در خراسان رضوی برگزار می گردد متناسب با نیاز ندانست و افزود: باید تعداد استارتاپ ویكندهای مساله محور افزایش یابد و دبیرخانه استارتاپ های خراسان رضوی نیز در كوشش برای مساله محور كردن استارتاپ ویكندها و افزایش تعداد آنها با مخاطبین متنوع است.
مسوول دبیرخانه استارتاپ های خراسان رضوی اظهار داشت: یكی از اشتباهاتی كه در زمینه برگزاری استارتاپ ویكند در استان رخ داده است، ایجاد یك جامعه چند هزار نفری مخاطب یكسان است در صورتیكه استارتاپ ویكند مخاطب متنوع نیاز دارد.
وی اضافه كرد: باید در هر استارتاپ ویكند مجموعه ای از افرادی كه تابحال هیچ آشنایی با این مجموعه آموزشی ندارند، حضور پیدا كنند، ایجاد مخاطب های جدید برای هر استارتاپ ویكند، این رویداد آموزشی را مساله محور و دارای مخاطب متنوع می كند.
وی با اشاره به اینكه امكان برگزاری استارتاپ ویكند در موضوعات مختلف و مخاطبین متفاوت وجود دارد، گفت: به زودی اولین استارتاپ ویكند اتباع افغانستانی كشور در مشهد برگزار می گردد كه جمعیت جدیدی مخاطب آن هستند كه توانمند شدن آنان لازم است.
جاهدی اظهار داشت: اگر استارتاپ ویكند در زمینه های مختلف با مخاطبین متنوع و گوناگون برگزار شود، هیجان كارآفرینی در كشور افزایش می یابد و صاحبان ایده در تعامل با شتاب دهنده ها، مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری خواهند توانست یك استارتاپ واقعی كه منتج به كسب و كار شود، راه اندازی كنند.
وی اضافه كرد: در استان خراسان رضوی ۲۵۰ تا ۳۰۰ استارتاپ وجود دارد كه در سطوح مختلف فعالیت دارند، برخی خیلی ابتدایی هستند و برخی دیگر رشد مناسبی داشته اند، از مجموع استارتاپ های استان تابحال ۸۰ مورد به كسب و كارهای قوی با مدل استارتاپی تبدیل گشته اند.
وی افزود: ۱۰ مورد از كسب و كارها با مدل استارتاپی در خراسان رضوی در سطح ملی خدمات ارائه می دهند، چهار كسب و كار استارتاپی نیز جزو برترین ها در كشور می باشند و در ردیف ۵۰ استارتاپ نخست كشور قرار گرفته اند.
حاهدی اظهار داشت: اغلب استارتاپ های برتر كشور در تهران است و تنها شهری از ایران كه سهمی از استارتاپ های برتر دارد، مشهد است.
انتظار از استارتاپ ویكند نباید ختم ایده به كسب و كار باشد
رییس انجمن صنفی شتاب دهنده های خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فضای استارتاپی و شتاب دهنده، یك اكوسیستم و فضای جدید است كه افراد نیاز دارند با این فضا آشنا گردند و به آن عادت كنند.
محسن روشنك اضافه كرد: هرچند استانداردهای رسمی درباب تبدیل ایده های استارتاپی به كسب و كار وجود ندارد اما آمار بین المللی نشان میدهد ۲ تا ۳ درصد از استارتاپ ها تبدیل به كسب و كار می شوند.
وی افزود: كسی كه وارد فضای استارتاپی می شود باید از ابتدا مدنظر داشته باشد كه ایده وی از همان ابتدا به كسب و كار ختم نمی گردد و انتظار نداشته باشد به صرف اینكه در یك استارتاپ ویكند شركت كرد و با یك شتاب دهنده آشنا شد حتما ایده اش مورد حمایت قرار گرفته و تبدیل به كسب و كار می شود.
وی اظهار داشت: در چرخه تبدیل یك استارتاپ به كسب و كار، عوامل بسیار دخیل است كه آن ایده را به شكست تبدیل می كند، در واقع سرمایه گذاری كه روی یك ایده استارتاپی صورت می گیرد باید آنقدر توجیه اقتصادی داشته باشد كه بتوان از آن كسب درآمد كرد.
روشنك اضافه كرد: تصور اغلب گروه های صاحب ایده در استارتاپ ویكند بر این است كه سرمایه گذار به سرعت و به راحتی از ایده آنها استقبال كرده و بر روی آن سرمایه گذاری می نماید.
وی افزود: صاحبان شتاب دهنده كسب و كار خصوصی دارند و درصدد هستند با جذب ایده های مطلوب استارتاپی، خدماتی را به صاحبان ایده ارائه دهند و سپس آنان را به سرمایه گذار معرفی كنند.
وی اظهار داشت: اینكه صرفا یك گروه جوان صاحب ایده در رویداد استارتاپ ویكند دو یا سه روزه شركت كرده و توقع داشته باشد حتما شتاب دهنده ایده آنان را جذب نماید، خارج از ادبیات استارتاپی است.
روشنك اضافه كرد: استارتاپ ویكند ابتدای شروع كار یك تیم استارتاپی است تا ادبیات كار گروهی و تبدیل ایده به كسب و كار را بیاموزد، استارتاپ ویكند رویدادی نیست كه تجارتی برای یك سری نهادها و سازمان ها باشد تا از این طریق درآمدی بدست آورده و برای استارتاپ ها هیچ خروجی نداشته باشد، این در حالیست كه برخی استارتاپ ویكندها در سطح شهر به صورت رایگان یا با مبالغ بسیار اندك برگزار می گردد.
وی افزود: استارتاپ ویكند یك كارگاه یا فضای آموزشی برای صاحبان ایده است كه هر نهاد و تشكل و حتی یك شتاب دهنده هم می تواند آنرا برگزار كند، در این رویداد خلاء بین فضای آموزشی دانشگاه ها با بازار كسب و كار پر می شود، ایده جوانان در این رویداد چكش كاری می شود تا به سمت كسب و كار سوق یابد.
وی اظهار داشت: استارتاپ ویكند یك جرقه اولیه برای صاحبان ایده ای است كه با كار گروهی و ادبیات استارتاپی آشنا گردند و آستانه صبر و تحمل خودرا بالا برند برای اینكه شتاب دهنده از ایده ای حمایت می كند كه سرمایه گذاری در آن سودآور باشد.
روشنك اضافه كرد: قرار نیست همه ایده های استارتاپی تبدیل به كسب و كار شوند یا اگر صاحب ایده ای در استارتاپ ویكند شركت كرد، حتما نفر اول شود، باید با دید واقع بینانه تر به موضوع و هدف استارتاپ ویكند نگریست.
وی افزود: ۱۴ شتاب دهنده در خراسان رضوی وجود دارد كه بعضی از آنها با پشتیبانی از صاحبان ایده، كسب و كارهای مهم در سطح استانی یا ملی بوجود آورده اند، این صاحبان ایده در همین استارتاپ ویكندها از طرف شتاب دهنده ها شناسایی شده و روی آنها سرمایه گذاری انجام گرفته است.
شركت شهرك های صنعتی، نهاد فعال در استارتاپ ویكند
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فعالیت این شركت در زمینه برگزاری رویدادهای استارتاپی از سال ۱۳۹۷ شروع شده كه دراین زمینه با شناسایی ایده های جدید و خلاقانه، سرمایه گذاران احتمالی را جذب و این ایده ها را به مرحله تجاری سازی می رساند.
مسعود مهدی زاده مقدم اضافه كرد: این شركت تابحال پنج استارتاپ ویكند در زمینه تولید اسباب بازی، تجهیزات پزشكی، بسته بندی، علم و هنر، صنعت و خطوط تولید در استان برگزار كرده كه یكی از موفق ترین آنها، در مورد اسباب بازی بوده است.
وی گفت: ایده های برگزیده این رویدادهای استارتاپی مشمول یك سری امتیازات از طرف شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی می شوند كه شامل بخشش ۵۰ درصدی اجاره بهای استقرار در شهرك های صنعتی، حمایت های آموزشی و تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت هزینه شركت در دوره های آموزشی، پشتیبانی از آنها جهت شركت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و كمك به هزینه ثبت طرح آن هاست.
وی اظهار داشت: بیشتر كارهای استارتاپی تابحال در حوزه خدمات و آی. تی بوده و نیاز است برای جبران عقب ماندگی در حوزه فناوری ماشین آلات و خطوط تولید بخش صنعت ایده های جدید و خلاقانه مورد حمایت قرار گیرد.
مسوول استارتاپ های شركت شهرك های صنعتی خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار داشت: این شركت هم اكنون تنها سازمانی است كه چارچوب مشخصی برای پشتیبانی از استارتاپ ها دارد.
جواد دریادل اضافه كرد: ماهیت استارتاپ خارجی است و با فرهنگ ایرانی سازگاری ندارد پس دریافت خروجی مناسب از رویدادی مانند استارتاپ ویكند در ایران نیازمند حامی بزرگی است كه هم اكنون چنین حامی وجود ندارد.
وی افزود: اغلب نهادها به صورتی در برگزاری استارتاپ ویكند مداخله دارند اما دراین زمینه بی تجربه هستند پس خروجی این استارتاپ ویكندها چندان نتیجه بخش نیست.منبع:

1398/11/08
09:25:36
5.0 / 5
4098
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی