Niazgah نیازگاه
در گفتگو با مهر تشریح شد؛

تاثیر FATFبر نرخ ارز، اكشن پلن دسترسی های ضدتحریمی را ازبین می برد

تاثیر FATFبر نرخ ارز، اكشن پلن دسترسی های ضدتحریمی را ازبین می برد

نیازگاه: یك كارشناس اقتصادی ضمن تشریح تاثیر پرونده FATF بر نرخ ارز اظهار داشت: پیوند زدن این دو سوژه بهم یك خطای آشكار جناحی و ملی است.مجید شاكری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباب تاثیر پرونده FATF روی نرخ ارز، گفت: هم اكنون با عنایت به مكانیزم اجماع و حضور اسراییل، آمریكا، شورای همكاری خلیج فارس و آرژانتین در داخل پلنری، سناریویی تحت این عنوان كه ایران از بیانیه یا حتی از وضعیت تعلیق بیرون رود و به یك عضو عادی در بیانیه تبدیل گردد، روی میز نیست.این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: دو حالتی كه در مقابل ما قرار دارد این است كه ما یا «در وضعیت تعلیق باقی بمانیم» یا «به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم».تغییر وضعیت پرونده FATF اثر فنی بر نرخ ارز ندارد چون به لحاظ اثر بر طرف عرصه ارز، تفاوت معناداری بین وضعیت اقدام متقابل(كانترمژر) و وضعیت تعلیق كه در آن قرار داریم، وجود نداردوی اشاره كرد: این فرض از طرف برخی مطرح می شود كه اگر ایران به وضعیت اقدامات متقابل(كانترمژر) بازگردد، یك كاهش جدی در دسترسی های ما به ارز به خصوص در بازار حواله رخ خواهد داد و این مساله به معنای یك وضعیت بدتر در طرف عرضه و نرخ بالاتر ارز است كه این مساله اثرات خودرا بر انتظارات امروزی معامله گران بازار ارز می گذارد.شاكری در پاسخ به این سوال كه این فرض تا چه اندازه صحیح است، اشاره كرد: اگر از مكانیزم حقوقی پرونده كه هم اكنون ایران در بلك فهرست قرار ندارد بگذریم، از لحاظ محتوایی، هیچ تفاوتی بین وضعیت تعلیق با وضعیت اقدام متقابل، در عمل وجود ندارد. وی توضیح داد: سه دلیل برای این مساله وجود دارد اول اینكه از همان بیانیه بوسان تا این بیانیه اكتبر، اشاره شده كه اگر كسی با ایران كار می كند باید مباحث مطرح شده در سفارش ۱۹ را رعایت كند. درواقع با وجود اینكه ما به لحاظ عنوانی از فهرست سیاه خارج شدیم اما خیلی از محتوای «وضعیت اقدامات متقابل» عملا بر ما اعمال می شود.این تحلیلگر اقتصادی اضافه كرد: نكته دوم این است كه در همه بیانیه ها باردیگر تاكید گردیده است كه اگر با ایران كار می شود باید «شناخت همه جانبه مشتریان در هر تراكنش مالی» انجام شود؛ خود به خود در وضعیت تحریمی كه ما قرار داریم و با عنایت به جنس اقتصاد ما و نگرانی ها و زمانبری كه تحریمی بودن ما برای كسی كه می خواهد شناخت همه جانبه ذی نفعان را انجام دهد، به وجود می آورد آن هم با عنایت به تغییر استاندارد FATF، موجب می شود یا همكاری صورت نگیرد یا اگر بنا باشد كسی رعایت كند، خود لفظ عمل انجام شدنی نیست. اگر ما بخواهیم اجزای اكشن پلن را اجرا نماییم خیلی از مزایایی كه امروز در قالب آن، دسترسی هایمان را در شرایط تحریمی خیلی مشكل بازنگه داشته ایم، از بین می رود و اطلاعاتی كه حتی در رده صرافی ها وجود دارد گرفتار مشكل خواهد شدوی افزود: نكته سوم این است كه اگر ما بخواهیم «به واقع» اجزای اكشن پلن را اجرا نماییم خیلی از مزایایی كه امروز در قالب آن، دسترسی هایمان را در شرایط تحریمی خیلی مشكل بازنگه داشته ایم از بین می رود و اطلاعاتی كه حتی در رده صرافی ها وجود دارد گرفتار مشكلات خواهد شد؛ در واقع با هر توجیهی كه نگاه نماییم فارغ از اینكه ما چه كاری انجام می دهیم، اگر بنا باشد ما اكشن پلن را اجرایی نماییم، شدنی نیست.شاكری با اشاره به اینكه وضعیت كنونی ما به لحاظ محتوایی با وضعیتی كه تمام این مدت بوده ایم به خصوص پس از بازگشت تحریم ها، چندان با وضعیت اقدامات متقابل فرقی ندارد، اظهار داشت: نكته مهم تری كه وجود دارد این است كه اصلا در شرایط تحریمی، تحریم آمریكا مهم تر است یا اینكه ما به وضعیت اقدامات متقابل برگردیم؟وی اضافه كرد: در مقابل سوژه وضعیت اقدامات متقابل، عملا ضمانت اجرایی به آن معنا وجود ندارد. درست است كه ریسك پولشویی بالاتر می رود و غیره اما این مساله در مقابل ابزار فشار و ضمانت اجرایی كه طرف امریكایی برای تحریم های خود دارد اصلا چیزی نیست. درواقع طرف آمریكایی یك ابزار مركزی قدرتمند دارد كه ابزار قطع دسترسی از چرخه دلار است و چنین ابزاری را FATF ندارد.شاكری افزود: اگر كسی تصمیم بگیرد با ایران كار كند، آنچه كه بیشتر از هر چیزی بر انگیزه های این شخص اثر می گذارد، تحریم های آمریكا است نه سوژه FATF. وی اضافه كرد: اگر ما تحریم نبودیم اساسا سوژه FATF و وضعیت اقدامات متقابل بسیار مهم محسوب می شد اما در شرایط تحریمی این پرونده چندان اهمیتی ندارد.اگر پرونده FATF حل نشود، چین و روسیه با ما كار نمی كنند؟این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: شاید گفته شود چرا در این شرایط كشورهای همراه با ما همچون چین و روسیه اعلام نموده اند در صورت بازگشت ایران به وضعیت اقدامات متقابل، با ما كار نخواهند كرد و چرا اروپایی روی INSTEX و SPV تاكید می كنند؟ باید بگویم كه قبل از این سیاستمداران ایرانی به صراحت می گفتند كه اگر پرونده FATF حل نشود دیگر INSTEX كار نمی كند اما با توضیحاتی كه داده شد عملا این ادعا پس گرفته شد.وی افزود: اما درباب چین، باید مساله ای را مطرح كنم؛ ما در دوره قبلی تحریم ها، هم تحریم شورای امنیت، هم تحریم اروپا و هم تحریم آمریكا بودیم و در وضعیت اقدامات متقابل FATF قرار داشتیم اما با چینی ها كار می كردیم.FATF برای چینی ها یك بهانه است، این جمله را چینی ها به صراحت در زمستان سال ۹۵ گفتند كه سوژه ما با ایران، به رفتار ایران پس از برجام و بی احترامی هایی كه به رئیس جمهور چین در تهران شد و قراردادهایی كه در حوزه نفت و قطار نادیده گرفته شد، برمی گردداین كارشناس اقتصادی اضافه كرد: امكان دارد گفته شود كه هم اكنون سوژه FATF گسترده شده است و بنا بر این مواضع چین تغییر كرده است؛ ولی باید بگویم كه حتی پس از این تغییرات كه از سال ۲۰۱۳ در FATF به وجود آمد هیچ مشكلی با چین نداشتیم تا اینكه به زمستان سال ۹۵ و سوژه ارز پتروشیمی ها رسیدیم. شاكری اظهار داشت: SPV یك نمونه بسیار ناقص الخلقه تر از بانك كانلون چین است كه در دور قبلی تحریم برای ایران ایجاد شد؛ برای اینكه در كونلون، نوع تسویه بهتر و قویتر از SPV یا INSTEX اروپایی هاست و اساسا ساخته شده است تا در شرایط «وضعیت اقدامات متقابل» بتواند كار كند. بدین سبب به لحاظ فنی می بینیم كه مقصود چینی ها از بیان این مبحث با آنچه تصور شد، متفاوت می باشد.وی اضافه كرد: حتی امروز هم همه ابزارهای چینی ها برای ادامه دادن شرایط شان متناسب با نیازهای ایران وجود دارد؛ چینی ها یك لایه بندی نژادی دارند كه مبادلات یوانی می تواند در مقابل ریسك هایی كه امكان ایجادشان وجود دارد مقاومت كند. مساله چین با ایران چیست؟شاكری با اشاره به اینكه سوژه FATF برای چینی ها یك بهانه است، گفت: این جمله را چینی ها به صراحت در زمستان سال ۹۵ گفتند كه سوژه ما با ایران، به رفتار ایران پس از برجام و بی احترامی هایی كه به رئیس جمهور چین در تهران شد و قراردادهایی كه در حوزه نفت و قطار نادیده گرفته شد، برمی گردد.وی اضافه كرد: البته من نمی گویم كه چین خوب بود؛ اساسا آنها هم به دنبال منافع خود بودند، اما اساسا ما یك فرصت استثنایی برای چندجانبه گرایی و برای كار با همه جهان شامل چین، اروپا، امریكا، روسیه و هند را پس از برجام با پس زدن پیشنهادات چین، از دست دادیم و آنها به صورت منطقی می گویند كه چرا ما باید باردیگر ریسك مسائل تحریمی با ایران را آن هم در شرایط جنگ تجاری بپذیریم.اگر فرض نماییم كه ما به «وضعیت اقدامات متقابل» بازگردیم اما بتوانیم به یك برنامه جدیدی برای همكاری با چین برسیم، بازگشت به آن وضعیت مهم نیستاین كارشناس اقتصادی اشاره كرد: بدین سبب اگر فرض نماییم كه ما به «وضعیت اقدامات متقابل» بازگردیم اما بتوانیم به یك برنامه جدیدی برای همكاری با چین برسیم، بازگشت به آن وضعیت مهم نیست. وی افزود: باز اگر ما در فضای تعلیق بمانیم اما نتوانیم یك برنامه جدید با طرف چینی ایجاد نماییم چندان فرقی نمی كند، چنانكه كانال بانك كونلون در زمانی متوقف است كه ما در وضعیت اقدامات متقابل نیستیم.شاكری با اشاره به روسیه، اضافه كرد: در مورد روسیه این مساله قابل قبول تر است برای اینكه وضعیت تحریم روسیه فرق كرده است و همین طوری در ریسك پولشویی هستند، از این رو می گویند ما ریسك مان را بالا نمی بریم.چرا تا این حد به FATF بعنوان یك عامل مسلط بر قیمت ارز نگاه می شود؟وی گفت: اگر واقعا هیچ فرقی ندارد كه در شرایط تحریمی، به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم یا خیر؛ و با پذیرش این مساله كه هیچ ربط فنی بین سوژه FATF و میزان عرضه ارز در وضع موجود با وضعیت اقدام متقابل وجود ندارد؛ پس چرا تا این حد به FATF بعنوان یك عامل مسلط بر قیمت ارز نگاه می شود؟ این كارشناس اقتصادی توضیح داد: سوژه اولی كه وجود دارد این است كه ما مدتی است كه پرونده های سیاست خارجی را با سیاست داخلی گره زده ایم و مسائل منافع ملی را در حد منافع جناحی پایین آورده ایم. در این راستا بعنوان یك سیاست، یكی از جانب ها تصمیم گرفته كه این مساله را به قیمت ارز پیوند بزند و موفق هم شده است. اما این مساله وطن خواهانه نیست و دود این خطای استراتژیك به چشم همه ایرانی ها در چارچوب كاهش بلاوجه ارزش پول ملی می رود.شاكری اشاره كرد: نكته دیگر این است كه وقتی پرونده ای با این پیچیدگی در داخل فضای افكار عمومی رها می شود و هیچ سیاست رسانه ای برای آن وجود ندارد، زمینه برای سوءاستفاده فراهم می شود و اطلاعات در این مساله با تصور اینكه مهم می باشد به مشتاقان نیازمند برای پیش بینی آینده فروخته می شود.وی اشاره كرد: درواقع پیوند زدن FATF به قیمت دلار خطای آشكار جناحی و ملی است. باید یاد بگیریم كه پرونده های ملی به مسائل جناحی ارتباط ندارد.

1397/12/03
13:02:46
5.0 / 5
4523
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی