Niazgah نیازگاه
نوبخت خبر داد؛

بودجه یارانه نقدی۴۲هزار میلیاردتومان پیشنهاد شد، لایحه به مجلس رفت

بودجه یارانه نقدی۴۲هزار میلیاردتومان پیشنهاد شد، لایحه به مجلس رفت

به گزارش نیازگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینكه لایحه بودجه۹۸ در ۶ جلد بامداد امروز به مجلس ارسال شد، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه یارانه نقدی سال آینده ۴۲ هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است.


به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۸ كل كشور با بیان اینكه لایحه در ۶ جلد تنظیم شده است، اظهار داشت: صبح امروز همراه با لایحه بودجه، سه جلد گزارش عملكرد دولت در مورد اجرای برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شده است. وی اضافه كرد: همینطور دو جلد اهداف مبانی اقتصادی و اجتماعی همه دستگاه ها را تحت عنوان سند بنیادین لایحه بودجه ۹۸ به مجلس تقدیم كرده ایم.معاون رییس جمهور با اشاره به اینكه بودجه ۹۸، بودجه مبتنی بر عملكرد است، اظهار داشت: به جهت اینكه نمایندگان مطمئن شوند كه بودجه مبتنی بر عملكرد است، در یك جلد مبانیِ قیمت تمام شده دستگاه ها را هم به مجلس ارسال كردیم.وی افزود: به صورت شفاف یك كتاب در ارتباط با طرح های عمرانی كه مقرر است واگذار شوند، تهیه كرده و به مجلس ارسال كرده ایم تا از رانت جلوگیری شود.نوبخت با اشاره به اینكه تمامی دستگاه هایی كه از معافیت مالیاتی برخوردار می باشند را به مجلس معرفی كردیم، اضافه كرد: همینطور گزارشی تهیه كردیم در خصوص اینكه غیر از یارانه نقدی كه پرداخت می نماییم، چه میزان یارانه غیرمستقیم پرداخت می كنیم.۴۲هزارمیلیارد تومان؛ بودجه یارانه نقدیوی در مورد بودجه یارانه نقدی برای سال آینده اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه یارانه نقدی برای سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.در قانون بودجه سال ۹۷ كل كشور، بودجه یارانه نقدی ۴۴ هزار میلیارد تومان است. ۴۳۳ هزارمیلیاردتومان درآمد مالیات، حقوق گمركی و سایررییس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: ۴۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ناشی از مالیات، حقوق گمركی و سایر است، ازاین رو برای پوشش هزینه ها مجبور به واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی هستیم كه نفت و گاز همچون دارایی های سرمایه ای است.وی اضافه كرد: همینطور دارایی های مالی همچون اورراق، سهام شركت ها را هم واگذار می نماییم.۳۱.۹هزارمیلیاردتومان بازخرید اوراق مشاركت قبلینوبخت تصریح كرد: برای سال آینده ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای خرید اوراقی كه در سال های گذشته خریده و امسال باید بازپرداخت نماییم، هزینه خواهیم كرد.رییس سازمان برنامه و بودجه اوراقی كه طی سال های گذشته خریدیم صرف طرح های عمرانی كردیم، اظهار داشت: امسال ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروختیم و سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومانش را می خریم.وی با اشاره به اینكه یك ریال از خزانه پرداخت نمی گردد مگر برای تخصیص، اظهار داشت: با تومه به اینكه انضباط مالی داریم، اوراقی كه منتشر می نماییم را در زمان سررسیدشان پرداخت می نماییم.ویژگی های بودجه ۹۸ به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، در ادامه این نشست حمیدرضا پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه كشور، اظهار داشت: امسال در شرایطی هستیم كه تحریم های ظالمانه آمریكا را داریم كه این مساله محدودیت هایی را در منابع تولید می كند، از این رو پشتیبانی از معیشت عمومی و بحث سلامت یكی از بارزترین خصوصیت های بودجه است.وی اضافه كرد: همینطور در این شرایط باید مراقب باشیم واحدهای تولیدی كشور با ركود مواجه نشوند از این رو باید مورد حمایت قرار گیرند؛ از سویی دیگر برای اشتغال جوانان و افراد باید برنامه ریزی نمود. ازاین رو از دیگر خصوصیت های بودجه ۹۸ اشتغال و تولید است.پورمحمدی با اشاره به اینكه پایداری بودجه در مقابل تحریم ها و شوك ها دیگر خصوصیت بودجه ۹۸ است، اظهار داشت: امسال زوایای جدیدی از بودجه شامل انواع معافیت ها در حوزه مالیات، گمرك و یارانه را شفاف كرده و تلاش كردیم در معرض دید عمومی بگذاریم.۱۴ میلیارد دلار؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی كالاهای اساسیوی با اشاره به اینكه یكی از مهم ترین مولفه های بازار این است كه دولت چه میزان ارز در اختیار بازار می گذارد، اظهار داشت: ۱۴ میلیارد دلار، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای كالاهای اساسی در نظر گرفتیم. ۷هزارمیلیاردتومان برای پشتیبانی از معیشت خانوارهای نیازمندپورمحمدی افزود: ۷ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از معیشت خانوارهای نیازمند، ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه متوازن منطقه و ۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم در نظر گرفتیم.نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسكونی درسال آیندهوی افزود: همینطور نوسازی بافت های فرسوده ۳ برابر خواهد شد به گونه ای كه از ۱۰۰ هزار واحد در سال ۹۷ به ۳۰۰ هزار واحد در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به اینكه پشتیبانی از تولید و اشتغال در حوزه های مختلف به صورت ویژه در بودجه ۹۸ مورد توجه است، اظهار داشت: همینطور در حوزه علم و فرهنگ، برای پشتیبانی از پارك ها و مراكز رشد علم و فناوری و مراكز نوآوری رشد ۷۱ درصدی اعتبار هزینه ها را در نظر گرفتیم.وی اضافه كرد: تامین یك میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها را در نظر گرفته ایم.افزایش اعتبار آموزش و پرورش به ۴۳هزارمیلیارد تومانوی افزود: برای رتبه بندی معلمان ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.پورمحمدی اظهار داشت: اعتبارات آموزش و پروش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.معاون سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه كرد: ۹۰۰ میلیارد تومان از جانب دولت و ۱۲۰۰ میلیارد تومان از جانب خیرین برای پشتیبانی از ساخت مدارس در مناطق محروم در نظر گرفته ایم. رشد ۲۰ درصدی اعتبارات آب شربوی در ادامه با اشاره به اینكه برای سال آینده اعتبارات آب آشامیدنی رشد ۲۰ درصدی دارد، اظهار داشت: برای خرید تضمینی آب از بخش خصوصی رشد ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته ایم.وی اضافه كرد: برای اعتبار عمرانی بخش محیط زیست رشد ۱۸ درصدی در نظر گرفته ایم.پایداری بودجه در مقابل تحریمپورمحمدی همینطور به پایداری بودجه در مقابل تحریم ها اشاره نمود و اظهار داشت: دولت حجم وسیعی اموال منقول و غیرمنقول دارد كه باید فعال شوند و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.وی افزود: همینطور اصلاحات مالیاتی و اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری برای پایداری بودجه مورد توجه قرار گرفته است.به گفته پورمحمدی در بودجه ۹۸ تمام دستگاه های ملی استانی بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد خواهد بود. وی ادامه داد: همینطور برای نخستین بار «آشكار كردن معافیت های مالیاتی» و «آشكار كردن یارانه های پنهان» را در دستو كار قرار دادیم.ساماندهی بدهی دولت معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه ساماندهی بدهی های دولت را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات نظام بانكی برای افزایش سرمایه و پرداخت بخشی از بدهی ها و فعال كردن عملیات بازار باز در دستور كار است.وی خاطرنشان كرد: در لایحه بودجه سال آینده، تامین اصل و سود اوراق مالی در سررسید و تامین به موقع تعهدات بین المللی واستمرار سازوكار تهاتر مطالبات و بدهی های دولت در نظر گرفته شده است.وابستگی بودجه ۹۸ به نفت؛ ۲۷ درصدبه گزارش نیازگاه به نقل از مهر در ادامه این نشست رییس سازمان برنامه و بودجه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به این سوال كه برای مقابله با تحریم چه تدبیری اندیشیده اید، اظهار داشت: فروش روزانه نفت كه امسال ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشكه بود را برای سال آینده ۱.۵ میلیون بشكه در نظر گرفته ایم و وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۷ درصد خواهد بود. وی اضافه كرد: در مصارف هم در دو حوزه هزینه ای و عمرانی تفكیك تولید كردیم. به همین جهت در بخش هزینه ها برای «سایر» رشد صفر و برای «حقوق و دستمزد»، ۲۰ درصد افزایش درنظر گرفته شد. البته حرف آخر را مجلس می زند اما توان ما در حد ۲۰ درصد است.مردم از تورم مصون خواهند ماندنوبخت اظهار داشت: سعی كردیم تورم را از دو جهت كنترل نماییم. خانوارهای ایرانی همه كالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت خواهند كرد تا مردم از تحریم ها مصون باشند.وی اضافه كرد: برای بنگاه ها هم ما به التفاوت سود تسهیلات در نظر گرفتیم. تا از ركود تولید جلوگیری كنیم.نوبخت تصریح كرد: ازاین رو در مصارف، منابع و اهداف بودجه، اثر تحریم را پیش بینی كردیم و امیدواریم با این بودجه از تنگناها عبور نماییم.یك ریال از خزانه برای یارانه نقدی نمی دهیم/حذف غیرنیازمندها به استانها سپرده می شودوی در پاسخ به سوال دیگری در مورد سازوكار ساماندهی یارانه های نقدی، اظهار داشت: مقدار یارانه نقدی شامل آنچه كه نقدی به خانوار می دهیم و به بخش های دیگر می دهیم را ما تعیین نمی نماییم بلكه بر مبنای مابه التفاوتی است كه قانون هدفمندی مشخص كرده است.وی به حذف افراد غیرنیازمند اشاره نمود و اظهار داشت: امسال برای این اقدام، تصمیم گرفتیم این مسئولیت را به استانها بسپاریم چونكه آنها وضعیت مردمی كه در استانها زندگی می كنند را بهتر میشناسند تا خانوارهای غیرنیازمند را حذف نمایند و هرچه می ماند در طرح های عمرانی استان هزینه كنند. او همینطور افزود: امسال یك ریال از خزانه برای واریز یارانه ها برداشت نكردیم.رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه سازوكار آشكارسازی یارانه پنهان چیست؟ اظهار داشت: رقم قابل توجهی است و عدد دقیق را پیش از اینكه بودجه در مجلس به بحث گذاشته شود منتشر می نماییم.سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع هدفمندیوی در مورد سهم صندوق توسعه ملی، اضافه كرد: سهم ۳۴ درصدی برای صندوق در نظر گرفتیم.قیمت نفت؛ ۵۴ دلار نوبخت در مورد نرخ فروش نفت، اظهار داشت: برای هر بشكه ۵۴ دلار در نظر گرفته ایم.وی افزود: وابستگی بودجه به نفت برای سال آینده ۲۷ درصد است. نوبخت اظهار داشت: امریكا و بدخواهان ملت هركاری بخواهند بكنند، بودجه طوری تنظیم شده كه قابل اداره خواهد بود البته سختی هایی وجود دارد.درباره قیمت گندم، مجلس حرف آخر را می زندوی افزود: هر گونه افزایش مطالبات مردم همچون مسائل عقب مانده همچون بازنشسته ها را در نظر گرفته ایم. نوبخت به قیمت خرید تضمینی گندم اشاره و خاطرنشان كرد: قیمت خرید تضمینی هر كیلوگرم گندم را ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفتیم اما حرف آخر را مجلس می زند؛ حال اگر مجلس احساس كند می تواند منابع دیگری برای افزایش این نرخ در نظر بگیرد در اختیار خودش است.معاون رییس جمهور در پاسخ به این سوال كه چه برنامه ای برای بومی سازی تولیدات دارید، اظهار داشت: تلاش های ما برای گروه بندی كالاها، ممنوعیت واردات و ارزهای ترجیحی نشان داده است ما به تقویت تولید ملی می اندیشیم. در سال آینده هم به پشتیبانی از تولید ادامه خواهیم داد.درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها را به بسته های حمایتی اختصاص دادیموی در مورد بسته های جبرانی و حمایتی، تصریح كرد: ریالی از ما به التفاوت پتروشیمی ها را برای دولت در نظر نگرفتیم بلكه تمام این مبلغ را برای بسته های حمایتی منظور كردیم. تابحال یكی از بسته ها اعطا شده و تا آخر سال بسته دیگری اعطا خواهیم كرد.پیشنهاد دولت، ثبات قیمت حامل های انرژی است/ اگر تغییر كند، درآمدش صرف مردم می شودنوبخت در مورد قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: قیمت حامل ها ثابت مانده است اگر تغییری كند در قانون هدفمندی دیده می گردد و صرف مردم خواهد شد.در مورد مالیات بر خرید و فروش سكه و ارز به جمع بندی نرسیدیموی در ارتباط با مالیات سكه و ارز، تصریح كرد: این مسائل همان تیغ دو لبه است كه می تواند تاثیرات متعددی داشته باشد.نوبخت اضافه كرد: از یك سو با این اقدام هر نوع درآمد اتفاقی و رانتی به نفع مردم مصادره می گردد اما از سویی دیگر اگر مالیات دریافت شود سبب می گردد این افراد به فعالیت های زیرزمینی و اقتصاد پنهان بپردازند، از این رو باید در این خصوص پخته عمل كرد كه فعلا به جمع بندی در این خصوص نرسیده ایم.از افزایش قیمت بنزین اجتناب داریم رئیس سازمان برنامه بودجه در ارتباط با قیمت بنزین اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین آثار مثبتی مانند كاهش مصرف، كاهش قاچاق را به دنبال دارد اما از سویی اثار سویی مانند افزایش سطح عمومی قیمت ها به دنبال دارد كه به همین خاطر در شرایط فعلی از این مورد دوری كرده ایم.رشد ۱۲ درصدی منابع بودجه/ افزایش ۳هزارمیلیاردتومانی بودجه عمرانیوی در ارتباط با منابع عمومی اظهار داشت: به طو متوسط رشد منابع عمومی در بودجه ۱۲ درصد است كه با این اوصاف برای سال ۹۸ بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی كردیم.نوبخت افزود: برای سال جاری هم از ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، ۳۱ هزار میلیارد تومان پرداخت كرده ایم. وی تصریح كرد: با عنایت به اینكه به دنبال تولید و اشتغال هستیم پشتیبانی از طرح های عمرانی را در دستور كار قرار داده ایم.

1397/09/17
20:37:16
5.0 / 5
4318
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی